Osnove dentalne medicine

BASEDENT = Base Dental = Osnove u dentalnoj medicini
Sklop riječi BASEDENT (Base Dental) možemo protumačiti i kao osnova dentalne medicine. Naša ordinacija vodi brigu o zdravstvenom odgoju, provodi preventivne mjere te educira o pravilnoj higijeni usne šupljine. Zdravstvenim odgojem informiramo o čimbenicima koji pridonose nastanku bolesti, a i sami znamo kako nema potpunog zdravlja bez oralnog zdravlja. Preventivne mjere također moraju biti uključene jer želimo sačuvati zdravlje svakog pacijenta. U osnovama dentalne medicine jako je bitno provođenje higijene usne šupljine. Nastojimo što više educirati i brinuti se o osnovama dentalnog zdravlja da bi bilo što manje invazivne stomatologije, što smatramo da je u interesu svakog našeg pacijenta. Uzajamnom suradnjom između našeg malog pacijenta kao i odraslog, postižu se jako dobri rezultati u ordinaciji.
vrh stranice