Oralna kirurgija

Oralna kirurgija je grana dentalne medicine koja obuhvaća različite kirurške zahvate u oralnoj šupljini pacijenta.
Naša ordinacija oralne kirurgije sa našim specijalistima oralne kirurgije vrši sve oralno-kirurške postupke. Najčešće su to zahvati na alveolarnim nastavcima, dijelovima čeljusti koji nose, odnosno sadrže zube. Iz tog razloga nerijetko se za zahvate koje svakodnevno obavljamo u praksi koristi i naziv dentoalveolarna kirurgija umjesto oralna kirurgija.
Postupci:
- alveotomije (komplicirana vađenja umnjaka)
- apikotomije (uklanjanje vrška…
- cistektomije
- augmentacije kosti( nadoknada manjkave kosti ugradnjom STRAUMANN BoneCeramic)
- podizanje dna sinusa (tzv. „sinus lifting“)
- GTR/GBR (guided tissue regeneration/guided bone regeneration=vođena tkivna tj. Koštana regeneracija uporabom resorptivnih kolagenih membrana)
U našem centru vršimo usluge kirurških zahvata, kao što su vađenje umnjaka te apikotomije.
vrh stranice