Implantologija

Implantologija je postala svakodnevica u pružanju klasične stomatološke usluge
Moderna kirurgija u dentalnoj medicini omogućava ugradnju dentalnih titanskih nadomjestaka, postupak koji se još naziva ugradnja zubnih implantata, u donju ili gornju čeljust (dentalna imolantologija). Pri tome, nakon određenog vremenskog perioda, implantat „sraste“ s kosti te se omogući opterećivanje implantata različitim protetskim rješenjima, kao što su proteze, krunice ili mostovi. Nas stručni tim osim postupka koji nazivamo ugradnja dentalnih implantata vrši I složenije kirurške zahvate, kao što su podizanja nosnog sinusa (Sinus Lifting) i augmentaciju kosti u slučajevima kada nema dovoljno slobodne kosti za ugradnju implanata. Na taj način se povećavaju mogućnosti ugradnje implantata kod većine potencijalnih pacijenata koji su kandidati za implantata što je postalo svakodnevica u pružanju klasićne stomatološke usluge.
 
 
vrh stranice