Pacijent prije svega

Pacijent je u našoj ordinaciji u središtu događanja. Naši stručnjaci njeguju multidisciplinaran, ali individualan pristup prema svakom pojedinom pacijentu.

Dentalni Laboratorij

Ponuda laboratorija obuhvaća sve suvremene stomatološko-protetske postupke i nadomjestke – uključujući i izradu krunica i mostova korištenjem najnovijih tehnologija. Link desno:
vrh stranice